Garantiordning

Faaborg Malerfirma er naturligvis medlem af Danske Malermestre - og det forpligter!

Hvis arbejdet ikke lever op til forventningerne

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen.

Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i din klage, er vi som medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis et medlem af Danske Malermestre mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for dig.

Garantiordningen dækker dog kun op til kr. 100.000,00 i udbedringsomkostninger og kun, hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.

Det dækker garantiordningen

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

  • Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
  • Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretlig behandling.

Yderligere oplysninger kan findes her:

Danske Malermestre: www.malermestre.dk
Håndværkets Ankenævn: www.hvanke.dk

Kontakt Faaborg Malerfirma

Er du interesseret i et godt tilbud, så ring endelig til 26 16 61 17 eller skriv til vores mail maler@faaborgmalerfirma.dk, så vender vi hurtigt tilbage. Vi rådgiver med glæde også omkring bedste løsninger, farver, vedligeholdelse og andre spørgsmål, du måtte have inden for malerbranchen.

Vi lover altid dygtige malere, kvalitetshåndværk og gode resultater. Ligeledes sørger vi altid for at rydde op efter os selv, så du kan glæde dig over det gode resultat. Du kan læse mere om vores services, kompetencer, erfaringer og medarbejdere her på siden. Vi ser frem til at høre fra dig.